На фокус

Българска памет: Кога е началото на българската държава според Именникът на българските владетели

Янко ГОЧЕВ

 

„Именникът на българските канове“ представлява пояснителен списък на ранните български владетели. Именникът е открит и публикуван от руския славист А. Попов в 1861 г. като текст, изкуствено вмъкнат в книгата „Елински и римски летописец“, между първата ѝ част (Четвърта книга на царете) и третата част (Хрониката на Георги Амартол), без да бъде отделен от [...]

Златоградски вестник 28 November 2023

Oще новини

Реклама

http://eac-bg.com/
  
 
Metalik-93