На фокус

От стария печат: Едно малко и не много старо описание за част от живота в Скечье

 

Такава е мѣстността при ханищата и отъ тѣхъ на долѣ, додѣто да се завие пѫтятъ къмъ югъ за Скеча и напусне рѣката. По оголения десенъ склонъ се подаватъ надвиснали камъни, ярове и само тукъ-тамъ се мѣрка нѣкоя оцѣлѣла шубърка. Чакъ високо къмъ върхътъ се съзиратъ по-сложни малки полянки, прѣвърнати въ работна земя, а [...]

Златоградски вестник 28 February 2024

Oще новини

Реклама

http://eac-bg.com/
  
 
Metalik-93