На фокус

116 години: Мерило за израстването на българите в Македония

 

"Какво значеха тия зарева надъ обширната Пелагония и по политѣ на Нидже, на Вичъ, на Петрино, на Илийна, на Галичица?

Защо звънѣха като на Великдень камбанитѣ на Крушово и на стотици селски църквици?

Каква бѣ тая хилядозвучна музика отъ трѣсъци, пукотъ, камбаненъ звънъ и ура? - Това бѣ гласътъ на първата клетва, положена преди [...]

Златоградски вестник 13 ноември 2019

Oще новини

Реклама

http://eac-bg.com/
  
 
Metalik-93