На фокус

Празнично: Провинциалният вестник обогатява общата картина на българската журналистика

+ С акад. Владимир ТОПЕНЧАРОВ за вестникарството и неговата мисия като социо-културна институция на обществото – как да бъдем верни на своя край, но да не откъсваме проблематиката си от цялата национална територия…

 

Разговарях с акад. Владимир Топенчаров през пролетта на 1986 г. – изданието, в което тогава работех, бе вече започнало петата си годишнина и [...]

Златоградски вестник 24 May 2024

Oще новини

Реклама

http://eac-bg.com/
  
 
Metalik-93