e-поща

На фокус

Оруел: За свободата и нейните „пазители”

 

+ Разпространението на то­талитарни доктрини отслаб­ва инстинкта на свободния чо­век да разпознава опасност­та…

 

Джордж ОРУЕЛ

 

 

Най-страшният враг на сво­бодата на пресата и мисълта в наши дни не е официалната власт. Най-пагубният враг на писателя и журналиста в на­шата страна е интелектуалното малодушие - факт, на който според мен не е обърна­то достатъчно внимание.

 

Свободната преса е в ръцете [...]

Златоградски вестник 25 септември 2016

Oще новини

Реклама

http://eac-bg.com/
  
 
Metalik-93